Joint, Chair, Gesture, Clock, Whiteboard

de olievlek sinds 2013

Al is de officiële olievlekstrategie nog maar enkele jaren oud, onze deelnemers en alumni verspreiden al sinds 2013 hun engagement, hun aanpak voor de klas, hun ervaring en hun inzichten binnen hun directe omgeving, hun scholen en zo het bredere onderwijsveld.

Toen we Teach for Belgium oprichtten wilden we er vooral voor zorgen dat voor bevlogen en geëngageerde mensen de overstap naar het onderwijs makkelijker werd om zo een verschil te maken voor de meest kwetsbare leerlingen. Toch was dat enkel een deel van onze visie. We geloofden daarnaast in het krachtige potentieel van deze leerkrachten, die jaar na jaar ons programma zouden afronden, vele inzichten over onderwijsongelijkheid rijker. Zij zouden, ongeacht de weg die ze na Teach for Belgium zouden inslaan, zich verder blijven inzetten voor meer kansengelijkheid.

We zagen echter snel dat de impact van de Teach for Belgium-leerkrachten vooral in de scholen zelf voelbaar was. Hier konden we direct aan de bron, daar waar we direct in contact zijn met de meest socio-economisch kwetsbare leerlingen, echt een verschil maken. Onze alumni zijn al jarenlang ‘spreaders’; zij verspreiden de inzichten, de handvaten en de technieken die zij toepassen onder collega’s en hun directies, o.a. als facilitatoren van workshops en trainings rond klasmanagementtechnieken. In 2023 werd een nieuw initiatief voor onze alumni die zich al jaren in hun school sterk maken voor beter onderwijs in het leven geroepen: het Teach+-programma.

Microphone, Videographer

De onderwijsteams van onze partnerscholen in beide taalgemeenschappen worden continu geconfronteerd met hervorming, modernisering en veranderende wetgeving. Ook het evoluerende leerlingenpubliek brengt extra uitdagingen met zich mee. Dit vraagt zowel op praktisch als menselijk vlak om veel veerkracht en flexibiliteit. Via het Teach+-programma willen we onze alumni (en hun collega’s) de nodige handvaten bieden om zo sereen en verankerd mogelijk met het snel veranderende onderwijslandschap om te gaan. Het programma verdiept zich voornamelijk in het menselijke aspect van verandering:

> Wat is mijn natuurlijke reactie op verandering?

> Hoe kan ik mijn collega’s ondersteunen bij het implementeren van verandering?

Interior design, Table, Comfort

Startschot Teach + :

Aantal deelnemers Teach + :

Aantal trainingsdagen:

december 2023

15

3

Wat is het Teach+ -programma?

Table, Rectangle